کارخانه تابلو سنگهای قیمتی

کارخانه تابلو سنگهای قیمتی

کارخانه تابلو سنگهای قیمتی منظور از تابلو سنگ ، سنگ نگاره ای است که طرح به صورت برجسته و یا تخت بر روی صفحه ای سنگی نقش بسته باشد. این پروژه با برش سنگ های قیمتی بزرگ حکاکی و با دستگاه های سی ان سی خاص تابلو های خود را به قطر زیر یک سانتی […]