تایم شیرینگ سلامت

فلسفه زمان در طول تاریخ همواره مورد توجه مردم بوده و در هر برهه ای از زمان به نحوی از آن استفاده شده است.

یکی از این موارد استفاده از زمان در مدل های سرمایه گذاری بوده است که در زمان بندی هتل ها نمود پیدا می کند اما در حال حاضر باشگاه از این مدل استفاده کرده و با تلفیق دو موضوع زمان و سلامت شرایطی را برای تمامی اعضای دائمی خود فراهم کرده است. . آنها و خانواده هایشان در زمان مشخصی از سال در محیطی زیبای توریستی قرار می گیرند و از معاینات سلامت سالانه همزمان با استراحت بهره مند می شوند و از این خدمات پزشکی کاملا حرفه ای و تخصصی به صورت کاملا رایگان بهره مند می شوند.