فرم دریافت و ارسال پروژه ها

با سلام ، فرم ذیل جهت ارائه به دبیرخانه همایش میباشد و به 2 صورت قابلیت دریافت را داراست.

  1. فرم را دانلود و از طریق شماره واتس آپ ( 09192454993 ) ارسال نمایید.
  2. فرم کامل شده ذیل را پر نموده و از همینجا مستقیما ارسال نمایید.

جدول 1. خلاصه محاسبات اقتصادي

جدول 2. جزئیات فازهای انجام پروژه

اطلاعات فردی