Gayrimenkul

İnşaat sektöründeki birçok uzman, konutu ülke ekonomisinin itici gücü olarak görmektedir. İnşaat ve konut sektörü, sabit sermaye oluşumunun %30’u, toplam istihdamın %12’si ve GSYİH’nın %7’si ile ülkedeki en etkili ekonomik sektörlerden biridir.

Dolayısıyla yatırımda konutun çok önemli olduğu düşünüldüğünde, bu alandaki fırsatların belirlenmesi en önemli yatırım konularından biridir.