مشاور املاک

بسیاری از کارشناسان صنعت ساختمان، مسکن را موتور محرکه اقتصاد کشور می دانند. صنعت ساختمان و مسکن با 30 درصد تشکیل سرمایه ثابت، 12 درصد از کل اشتغال و 7 درصد تولید ناخالص داخلی یکی از موثرترین بخش های اقتصادی کشور است.


بنابراین با توجه به اینکه مسکن در سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است، شناسایی فرصت ها در این حوزه یکی از مهم ترین موضوعات سرمایه گذاری است.