ثبتی و بین الملل

یکی از سرویس خدمات برجسته باشگاه به اعضا دائم و افتخاری خود با توجه به دفتر اصلی باشگاه در لندن انجام امور : ثبت شرکت و برند ، ایجاد نمایندگی در انگلستان برای اعضاء خود می باشد.

مزایای این سرویس خدمات برای اعضا:

  • کسب و کار آزادتر بین المللی در قطب اقتصادی اتحادیه اروپا ( انگلستان )
  • سیستم بانکی بسیار عالی این کشور
  • سرمایه گذاری بین المللی
  • دریافت اقامت و اجازه کار بر اساس شرکت
  • حمایت دفتر لندن از کسب و کار اعضا