نشان ملی سرمایه گذاری

در طول تاریخ همیشه دریافت نشان های ملی جز خاص ترین افتخارات هر فرد یا مجموعه ای بوده است.

باشگاه  BMB  به عنوان یک مجموعه فرا دولتی با برگزیدن سرمایه گذاران برتر 6 حوزه کاری خود این افتخار را دارد که موتور محرک این نشان برای حضور هرچه بیشتر و فراتر سرمایه گذاران در این مرز و بوم باشد.