Fikirler ve kariyer sırları

Ticari veya ticari sırlar, kamunun veya rakiplerin bilgisi dışında bağımsız ekonomik değeri olan her türlü değerli bilgiyi ifade eder. Milyarlarca daha fazla markaya verilen bu özel hizmette danışman, markanın hedef kitlesinin gelecekteki gizli ihtiyaçlarını belirlemeyi içeren ihtiyacı bulduktan sonra fikir bulur ve hatta yenilik yapar ve bu fikir ve yöntemleri orijinal ve bilgili kişilere tavsiye eder. Bu, markanın büyümesini ve rakiplerini geride bırakmasını sağlayacaktır.