ایونت‌ها و حراج های سرمایه گذاری ...

ایونت ها که بصورت سالانه با موضوعات مشخص برگزار می گردند فرصتی را ایجاد می کنند تا در امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی تسهیل لازم صورت پذیرد این مدل ایونت ها در 3 دسته جداگانه:
الف) ایونت های ملکی سالانه                ب) گالری حراج های طلا ، جواهرات و سنگ های قیمتی

ج) ایونت های سالانه فرصت های سرمایه گذاری … که صرفا اعضا دائم و اعتباری باشگاه فقط حق بازدید از آن ها را دارند.
در این نمایشگاه ها فرصت های بسیار بی بدیلی برای اعضا فراهم می گردد تا بتوانند در سرمایه گذاری های متعدد املاک و مستغلات ، اسرار شغلی و استارت آپ ها ، مالی و ارزی، گردشگری، رمز ارزها ، صنایع، مناطق آزاد و بازارهای استراتژیک ، های تک و فرا نفت مشارکت نمایند.